Sp?ra din f?rs?ndelse med Ship24

Universell sp?rning av f?rs?ndelser som skickats med UPS, FedEx, DHL, USPS, China Post med flera!

Tillf?rlitlig av logistikf?retag, marknadsplatser och s?ljare ?ver hela v?rlden.

Anslutna kurirer 1524+
Uppf?ljning av datakvalitet 24/7
F?rs?ndelser sp?ras 300M+

H?ll alla dina f?rs?ndelser organiserade och synliga med v?r leveransinstrumentpanel

Oavsett om du sp?rar en eller en miljon, ?r leveranssp?rningsinstrumentpanelen ett kraftfullt sp?rningsverktyg som hj?lper dig att h?lla dig uppdaterad med paketets resa fr?n b?rjan till slut. V?lj att l?gga till flera paket med en enda copy-paste eller till och med l?gga till upp till 100 000 paket i en enda CSV-fil.

Ship24 Shipment Tracking Dashboard

Kompletta IOSS-l?sningar fr?n Ship24

Kompletta IOSS-l?sningar

V?r IOSS-l?sning ger inte bara ett giltigt IOSS-nummer utan st?djer ?ven all p?g?ende momsrelaterad administration avseende alla varor som skickas till vilket EU-land som helst.

Snabb IOSS-integration

Vi ?r specialiserade p? att effektivisera IOSS-f?retags?verg?ngar till de nya EU-momsreglerna s? att de kan inse de fulla f?rdelarna med IOSS.

Fulla IOSS-f?rdelar

S?kerst?ll den b?sta kundupplevelsen efter k?p f?r k?pare i EU med en IOSS-f?rmedlare som erbjuder fullst?ndig transparens och tar bort alla dolda avgifter.

Konkurrensf?rdel f?r EU-f?rs?ljning

Kostnadseffektiv och snabb importomg?ng som ger en ?verl?gsen upplevelse f?r dina kunder.

EU-omfattande skatterepresentation

Vi erbjuder komplett momsrepresentation som s?kerst?ller att du uppfyller alla EU-moms?verensst?mmelser, inklusive m?natlig arkiveringssupport och inl?mningskontroller av v?rt expertteam.

Klassens b?sta support

Som internationella fraktexperter levererar vi de b?sta universella sp?rnings- och fraktalternativen i klassen och v?ra omfattande IOSS-l?sningar speglar v?rt engagemang f?r att optimera v?ra kunders upplevelse.

People working on laptops

Frakt fr?n Kina l?sningar

Kraftfulla l?sningar f?r sp?rnings-API och Webhook

Tillg?ng till mer ?n 1 200 kurirer och logistikf?retag

Bara genom att anv?nda ditt sp?rningsnummer kan Ship24 omedelbart k?nna igen vilken kurir ditt paket hanteras av f?r att ge dig den senaste sp?rningsinformationen p? ditt paket.

Sp?rningsfunktion f?r flera operat?rer

V?r end-to-end-sp?rning inneb?r att ?ven om din paketleverans hanteras av flera kurirer, kommer du fortfarande att f? 100 procent av sp?rningsuppdateringarna n?r de intr?ffar.

Blixtsnabb integration

Kolla in v?r dokumentation f?r att l?ra dig hur enkelt det ?r att utrusta ditt f?retag med ett kraftfullt sp?rnings-API p? bara n?gra minuter.

AI-aktiverad data

Fr?n sp?rningsnummerm?nsterigenk?nning till smart detektering av paketstatus, AI ?r inbyggt i k?rnan i v?rt system.

Klassens b?sta st?d

Responsivt internt supportteam best?ende av internationella fraktexperter, med SLA/dedikerade kontoansvariga f?r f?retag tillg?ngliga f?r bredare behov.

Garanterad sp?rning fr?n b?rjan till slut

?ven om ditt sp?rningsnummer ?ndras l?ngs v?gen, kommer v?rt API fortfarande att h?mta och leverera den senaste sp?rningsinformationen om ditt paket.

Helt?ckande paketsp?rning f?r ?ver 1 200 kurirer

Ship24s universella sp?rningssystem ?r den snabbaste sp?rningstj?nsten, som skannar tusentals butiker och logistikleverant?rer samtidigt f?r att leverera det senaste p? ditt paket, var det ?n ?r i v?rlden.

Ange helt enkelt ett sp?rningsnummer p? webbplatsen och f? sp?rningsinformation i realtid om alla dina paket och paket, direkt!

Kompletta sp?rningsl?sningar f?r f?retag och privatpersoner

Ship24 levererar 100 procent av sp?rningsh?ndelsuppdateringarna n?r de intr?ffar, i s? n?ra realtid som m?jligt.

G? med i de miljoner som sp?rar sina paket med frakt- och sp?rningsexperterna och s?g hej till stressfri sp?rning.

Skapa ett gratis konto
tracking solution image

Skicka ett paket med en nationell posttj?nst? Vi har din sp?rning t?ckt.

Canada Post

Canada Post Sp?ra Paket

Canada Post ?r den nationella postoperat?ren i Kanada och en av de mest anv?nda paketleveranstj?nsterna i regionen. Den erbjuder inhemska och internationella leveranstj?nster och anv?nds ocks? som en last-mile-transport?r i samarbete med andra nationella posttj?nster och privata kurirer. Du kan sp?ra ditt Canada Post-paket eller alla paket som hanteras av Canada Post utan att beh?va logga in p? deras webbplats. Ange ditt Canada Post-sp?rningsnummer p? Ship24-webbplatsen och f? fullst?ndig sp?rningsinformation om ditt paket n?r det h?nder, var det ?n ?r i v?rlden.
Sp?ra ditt Canada Post
Japan Post

Japan Post Sp?ra Paket

Japan Post ?r en stor nationell posttj?nst som erbjuder internationell leverans i samarbete med andra postoperat?rer, kurirer och logistikleverant?rer. Japan Post hanterar massor av e-handelsbest?llningar och marknadsplatsleveranser online b?de nationellt och internationellt. Du kan f? fullst?ndig sp?rningsinformation fr?n Japan Post om alla paket som hanteras av denna organisation med Ship24.
Sp?ra ditt Japan Post
USPS

USPS Sp?ra Paket

United States Postal Services (USPS eller US Post) ?r den nationella amerikanska postoperat?ren och en av de st?rsta paketleveransoperat?rerna i v?rlden. USPS erbjuder leveransalternativ f?r hela USA och internationellt. USPS levererar via flyg-, land- och sj?transport men ofta ?verl?mnas paket till en tredjepartsbud eller annan nationell posttj?nst n?r de n?r sitt destinationsland. Ship24 erbjuder full USPS-s?ndningssp?rning vart ditt paket ?n reser, och levererar 100 procent av plats- och statusmeddelanden l?ngs v?gen.
Sp?ra ditt USPS
India Post

India Post Sp?ra Paket

India Post, ?ven kallat Department of Posts, ?r landets nationella posttj?nst. Med 155 015 postkontor spridda runt om i landet har India Post ett av de st?rsta postkontorsn?tverken i hela v?rlden. Oavsett om det ?r ett Speed Post- eller ett Rekommenderat postpaket, kan du sp?ra ditt India Post-paket p? Ship24s hemsida och f? h?ndelser i realtid om var och n?r dina paket kommer fram.
Sp?ra ditt India Post
La Poste

La Poste Sp?ra Paket

La Poste ?r den nationella posttj?nstens underavdelning f?r moderbolaget Le Groupe La Poste, som ?r baserat i Frankrike. La Poste erbjuder flera posttj?nster f?r post, paket med mera och tj?nster som en viktig logistisk l?sning inom centraleuropeisk spedition. La Poste-sp?rning kan vara sv?rt enbart via transport?rens webbplats, d?rf?r byter tusentals f?retag och individer sin sp?rning till Ship24, applikationen f?r sp?rning av flera transportf?retag med universell t?ckning.
Sp?ra ditt La Poste
China Post

China Post Sp?ra Paket

China Post ?r en av de st?rsta nationella posttj?nsterna i v?rlden, f?rst?rkt ytterligare av dess ePacket och China Post EMS-tj?nster, den hanterar miljontals paket och paket varje ?r. Eftersom Kina forts?tter att g? igenom sin e-handelsboom, ?r det ocks? den f?rsta etappen f?r m?nga internationella f?rs?ndelser som skickas vidare till andra kurirer l?ngs deras resa ?ver hela v?rlden. Ship24 erbjuder dig gratis China Post-sp?rningsinformation f?r hela f?rloppet av ett pakets resa, oavsett om det hanteras helt av China Post eller en annan kurir, och oavsett om det passerar genom flera l?nder, har Ship24 dig t?ckt.
Sp?ra ditt China Post
PostNL

PostNL Sp?ra Paket

1998 bildades PostNL, ett offentligt nederl?ndskt leverans- och posttj?nstf?retag, fr?n TNT NV, den tidigare TNT expressdivisionen. Idag tillhandah?ller PostNL en m?ngd olika post- och paketleveranstj?nster i hela Nederl?nderna samt logistiktj?nster i l?nder inklusive Tyskland, Storbritannien, Italien och Belgien. F?r att f? den senaste sp?rningsinformationen om aktuell status f?r dina paket, ange bara upp till 10 PostNL-sp?rningsnummer p? ett universellt sp?rningssystem, med Ship24.
Sp?ra ditt PostNL
Royal Mail

Royal Mail Sp?ra Paket

Royal Mail ?r Storbritanniens nationella postleveranstj?nst, som tillhandah?ller inhemska, internationella och sista etappens logistiktj?nster i Storbritannien. Dess huvudsakliga pakettj?nster inkluderar leverans, EMS och spedition. Posttj?nsten ?r en av de ?ldsta i v?rlden, men ?r idag fortfarande enormt relevant f?r att hj?lpa tj?nsteleveranser av e-handel till Storbritannien fr?n platser som Amerika och Asien. Ship24 tillhandah?ller full Royal Mail-sp?rningsfunktion f?r alla paket som reser med denna operat?r.
Sp?ra ditt Royal Mail
PHLPost

PHLPost Sp?ra Paket

Philippines Postal Corporation, ?ven k?nd som PHLPost, ?r den nationella posttj?nsten i Filippinerna. I mer ?n 200 ?r har PHLPost dedikerat sina tj?nster till m?nniskor b?de nationellt och internationellt. PHLPost har f?r n?rvarande ?ver 1 300 postar i hela landet med mer ?n 8 000 anst?llda. F?r att f? sp?rning i realtid av dina paket, sp?ra dina PHLPost-sp?rningsnummer p? ett universellt sp?rningssystem, Ship24. Sp?ra upp till 10 sp?rningsnummer samtidigt och f? omedelbara resultat.
Sp?ra ditt PHLPost
Se fler nationella posttj?nster som vi sp?rar →

Sp?ra ditt paket ?ver hela v?rlden och ?ver flera kurirer, allt p? ett st?lle

FedEx

FedEx Sp?ra Paket

FedEx ?r ett av de st?rsta bud- och logistikf?retagen i v?rlden, som vid sidan av sina regulj?ra och internationella posttj?nster ocks? erbjuder SmartPost. FedEx ?r involverat i b?de end-to-end- och tredjepartsleveranser f?r ett antal marknadsplatser och f?retag, inklusive sista mils leverans. Vilken FedEx-leveranstj?nst du ?n anv?nder, f? alla sp?rningsmeddelanden tillg?ngliga p? din best?llning n?r du beh?ver dem, med Ship24.
Sp?ra ditt FedEx
DTDC

DTDC Sp?ra Paket

DTDC ?r en budleverans som erbjuder snabba paketleveranser i Indien. Det grundades 1990 och har sitt huvudkontor i Bangalore, Indien. DTDC ?r en partner till den europeiska kuriren DPD. Idag driver DTDC mer ?n 570 anl?ggningar ?ver hela Indien. F? den senaste DTDC-kurirsp?rningsstatusen p? ett universellt sp?rningssystem som Ship24.
Sp?ra ditt DTDC
DHL

DHL Sp?ra Paket

DHL ?r ett marknadsledande budfirma som erbjuder flera internationella paketleveranstj?nster. ?ven om DHL ?r baserat i Europa, har DHL en r?ckvidd ?ver hela v?rlden, med kontor och interna logistikflottor i Afrika, Asien och Amerika. Men oavsett vart ditt paket ?r p? v?g till eller fr?n kan du sp?ra dina DHL-f?rs?ndelser fr?n avs?ndning till leverans med Ship24.
Sp?ra ditt DHL
Hermes/Evri

Hermes/Evri Sp?ra Paket

Hermes, nu omd?pt till Evri, ?r ett internationellt budfirma baserat i Hamburg, Tyskland. Omprofileringen av namnet och logotypen hoppas kunna skapa ett b?ttre rykte f?r f?retaget. Hermes/Evri representerar branschledande handel och logistiktj?nster och har samarbeten med ett ?kande antal utl?ndska logistikf?retag. Sp?ra upp till 10 paket och f? h?ndelser i realtid genom att ange dina Hermes/Evri-sp?rningsnummer p? Ship24-hemsidan och njut av dina paketresa tills den n?r fram till din d?rr.
Sp?ra ditt Hermes/Evri
Delhivery

Delhivery Sp?ra Paket

Delhivery ?r ett indiskt kurir- och logistikf?retag med huvudkontor i Gurugram, Indien. Det grundades i maj 2011 i Delhi. Idag ?r Delhivery f?r n?rvarande en snabbt v?xande expressleverans- och leveranstj?nst f?r indiska e-handelshandlare. Delhivery har f?r n?rvarande 85 lager och 24 automatiserade sorteringscenter och planerar att expandera till ?nnu fler i framtiden. F? uppdaterade uppdateringar om dina pakets plats och status genom att ange ditt Delhivery-sp?rningsnummer p? Ship24, ett s?ml?st och bekv?mt s?tt att komma i kontakt med dina paket.
Sp?ra ditt Delhivery
UPS

UPS Sp?ra Paket

United Parcel Service (UPS) ?r en av de st?rsta privata kurirerna i v?rlden. Det ?r baserat i USA, men erbjuder internationella postleveranstj?nster b?de som kurir, spedit?r och sista mil. Det ?r k?nt f?r supersnabba leveranstider, med f?rstklassiga leveranstj?nster n?sta dag som ofta utf?rs av dess interna UPS-flygbolag. Du kan sp?ra vilket UPS-paket som helst med Ship24. Ange helt enkelt sp?rningsnumret p? webbplatsen och f? omedelbara resultat om var ditt paket befinner sig!
Sp?ra ditt UPS
TNT

TNT Sp?ra Paket

Thomas Nationwide Transport, ?ven k?nd som TNT, ?r ett f?retag som ursprungligen startade i Australien och nu levererar till m?nga l?nder ?ver hela v?rlden. P? 50 ?r har det vuxit till att bli ett globalt f?retag som levererar med sin egen flygplansflotta. 2016 blev TNT en del av FedEx. Sp?ra upp till 10 TNT-paket p? Ship24-hemsidan.
Sp?ra ditt TNT
GLS

GLS Sp?ra Paket

General Logistics System, ?ven k?nt som GLS, ?r ett logistikbudf?retag med huvudkontor i Amsterdam, Nederl?nderna. F?retaget, som grundades 1999, specialiserade sig p? v?rldsomsp?nnande frakt och distribution av paket, och betj?nade majoriteten av nationer i EU och stater i USA. Sp?ra dina paket genom att ange dina GLS-sp?rningsnummer med Ship24, en universell sp?rningswebbplats.
Sp?ra ditt GLS
Yodel

Yodel Sp?ra Paket

Yodel ?r ett Storbritannien baserat f?retag som erbjuder bud- och leveranstj?nster och ?r ett av de mest anv?nda f?retagen vid sidan av Royal Mail. B?da dessa kurirer kan sp?ras med Ship24, s?v?l som tusentals andra ?ver hela v?rlden. G? med de tusentals individer och f?retag som s?kerst?ller att de har en global sp?rningst?ckning p? ett st?lle genom att anv?nda Ship24.
Sp?ra ditt Yodel
DPD

DPD Sp?ra Paket

Dynamic Parcel Distribution (DPD) ?r en internationell expressleveranstj?nst baserad i Europa. DPD har ?ver 830 terminaler i mer ?n 40 l?nder i v?rlden. Men med Ship24s universella paketsp?rningsfunktion spelar det ingen roll var ditt DPD-paket skickas fr?n eller levereras till, du kan alltid f? den senaste sp?rningsinformationen h?r.
Sp?ra ditt DPD
Yanwen

Yanwen Sp?ra Paket

Yanwen ?r ett av de st?rsta logistikf?retagen i Kina och ?r den f?redragna leveranspartnern f?r artiklar som best?llts fr?n Alibaba. Oavsett om du k?per regelbundet fr?n Alibaba eller regelbundet anv?nder Yanwen, kan du f? 100 procent av sp?rningsevenemangsuppdateringar och aviseringar f?r alla paket som skickas med Yanwen. F? Universal Yanwen-sp?rning p? alla Yanwen-pakettj?nster, inklusive Epacket och SF-Express, med Ship24.
Sp?ra ditt Yanwen
Ekart Logistics

Ekart Logistics Sp?ra Paket

Ekart ?r ett indiskt logistik- och varuf?rs?rjningsf?retag som grundades 2009. Ekart har hj?lpt Flipkart, Indiens st?rsta marknadsplats, med att f?rnya sina kontantleverans- och f?rs?kringstj?nster samma dag. Ekart levererar upp till 10 miljoner varje m?nad till mer ?n 3 800 postnummer. Med Ship24 kan du ange upp till 10 Ekart-sp?rningsnummer och f? de senaste sp?rningsuppdateringarna med en globalt k?nd tredjepartswebbplats.
Sp?ra ditt Ekart Logistics
Se alla privata kurirer →

Sp?ra best?llningar fr?n alla dina favoritmarknader h?r

F?r den b?sta sp?rningen p? alla dina favoritmarknadsplatser och onlinebutiker, v?lj paketsp?rningsexperterna, Ship24.

AliExpress

AliExpress Sp?ra Paket

AliExpress ?r en av de mest popul?ra onlinemarknadsplatserna i Kina, som s?ljer och skickar varor fr?n hemutrustning och kl?der till elektronik och tillbeh?r till husdjur. AliExpress-paket skickas vanligtvis med Yanwen men kan ocks? hanteras av andra privata kurirer under vissa omst?ndigheter, liksom ibland China Post. Ship24 erbjuder sp?rning p? alla kurirer som anv?nds f?r best?llningar gjorda p? AliExpress.
Sp?ra ditt AliExpress
Wish

Wish Sp?ra Paket

Wish Marketplace ?r bland de 10 st?rsta kinesiska e-handelsf?retagen, och erbjuder k?pare tillg?ng till n?gra av de mest konkurrenskraftiga priserna p? ett brett utbud av produkter. ?ven om du kan sp?ra Wish-best?llningar och paket med Wish-fraktsp?rare, eftersom detta f?retag anv?nder ett antal olika kurirer, ?r Ship24 det b?sta s?ttet att s?kerst?lla att du kan f? tillg?ng till fullst?ndig sp?rning av din ?nskef?rs?ndelse.
Sp?ra ditt Wish
eBay

eBay Sp?ra Paket

eBay ?r en enormt popul?r f?retag-till-kund- och kund-till-kund-marknadsplats, som erbjuder varuleverans via tredjepartslogistikleverant?rer, spedit?rer, tullm?klare, andra underleverant?rer och spedit?rer. Eftersom eBay anv?nder flera operat?rer, rekommenderas det att sp?ra med en sp?rningstj?nst som har korsbudsfunktionalitet, som Ship24.
Sp?ra ditt eBay
Amazon

Amazon Sp?ra Paket

Amazon.com ?r v?rldens ?verl?gset st?rsta online?terf?rs?ljare, med en verkligt global n?rvaro. F?rutom att s?lja ett stort utbud av varor, s?v?l som vissa streaming- och tekniska tj?nster, driver Amazon ocks? sin egen Amazon Package Delivery och logistikarm som inkluderar Amazons paketsp?rningstj?nster. Amazon anv?nder fortfarande andra tredjepartslogistikoperat?rer, s?rskilt f?r sista mils leverans.
Sp?ra ditt Amazon
Etsy

Etsy Sp?ra Paket

Etsy ?r den popul?raste marknadsplatsen f?r unika och kreativa varor och anv?nds ?ver hela v?rlden. Marknadsplatsen lockar kunder som letar efter speciella, hantverksliknande f?rem?l. Medan Etsy underl?ttar f?rs?ljningen av varorna, outsourcas Etsys internationella frakt till logistikf?retag och postoperat?rer som USPS och FedEx i USA men m?nga andra utomlands.
Sp?ra ditt Etsy
ASOS

ASOS Sp?ra Paket

En av de st?rsta modewebbplatserna i v?rlden tar ASOS in miljontals best?llningar f?r leverans varje ?r. Leveranser sk?ts vanligtvis av WN Direct och TRAKPAK logistik, dock anv?nds ofta ?ven underleverant?rer. Se till att du har p?litlig ASOS-sp?rning med Ship24.
Sp?ra ditt ASOS
Lazada

Lazada Sp?ra Paket

Lazada ?r en av de b?sta onlinemarknadsplatserna i Sydostasien. Online shoppingj?tten ?r tillg?nglig i flera l?nder, inklusive Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Vietnam, Thailand och Singapore. Lazada-ordrar levereras antingen av sin egen logistikarm, Lazada eLogistics eller andra privata kurirer, inklusive ABX Express, GDEX, Poslaju, NinjaVan och TA-Q-BIN.
Sp?ra ditt Lazada
Allegro

Allegro Sp?ra Paket

Allegro ?r den mest popul?ra shoppingplattformen i Polen och den st?rsta e-handelswebbplatsen i Europa. Allegro har ?ver 135 000 leverant?rer p? plattformen och f?rser sina kunder med sk?nhetsprodukter, leksaker, kl?der och accessoarer, bilar och ett brett utbud av andra produkter. Den tillfredsst?ller sina kunder med sin snabba och kostnadsfria leverans och sitt moderna och s?kra betalningss?tt.
Sp?ra ditt Allegro
Walmart

Walmart Sp?ra Paket

Walmart ?r ett av de st?rsta amerikanska f?retagen som driver flera detaljhandelskedjor som erbjuder en rad produkter, inklusive allt fr?n stormarknader till l?gprisvaruhus. Senast har Walmart flyttat f?r att dra nytta av e-handel genom att erbjuda matleverans, bland andra tj?nster, som levereras av en rad tredjepartsoperat?rer. Oroa dig dock inte, det ?r enkelt att sp?ra Walmart-ordrar med Ship24!
Sp?ra ditt Walmart
Rakuten

Rakuten Sp?ra Paket

Rakuten ?r en japansk baserad onlinebutik som erbjuder sina kunder att handla och f? pengar tillbaka i mer ?n 3 500 butiker. Med mer ?n 15 miljoner anv?ndare p? sin plattform har Rakuten backat in mer ?n en miljard dollar sedan 1998. S? det fungerar ?r att butiker betalar Rakuten f?r varje kund de tar till sin butik och i geng?ld delar Rakuten denna provision med sin kunder.
Sp?ra ditt Rakuten
Zalando

Zalando Sp?ra Paket

Zalando ?r en multinationell e-handelsplattform som ?r specialiserad p? mode. Zalando erbjuder leverans till kunder i mer ?n 15 l?nder, vilket huvudsakligen sker genom tredjepartslogistikleverant?rer och underleverant?rer. Ship24 erbjuder sp?rning p? alla st?rre kurirer som anv?nds av Zalando, inklusive DPD, TNT, GEODIS och s? vidare.
Sp?ra ditt Zalando
Taobao

Taobao Sp?ra Paket

Taobao kan vara k?nt som den kinesiska eBay, men det ?r en av de st?rsta konsument-till-konsument-onlinebutikerna i v?rlden och ?r s?rskilt inriktad p? slutanv?ndaren. Taobao skapades av Alibaba Group och best?llningar fr?n webbplatsen levereras av ett enormt n?tverk av privata kurirer och nationella postoperat?rer, s?rskilt n?r det g?ller internationella best?llningar. N?gra av dessa kurirer ?r JCEX, China Post EMS, ABX Express, DEX-I, GDEX, USPS och s? vidare.
Sp?ra ditt Taobao
Flipkart

Flipkart Sp?ra Paket

Flipkart ?r ett snabbt v?xande e-handelsf?retag i Bengaluru, Indien som k?ptes av det amerikanska detaljhandelsf?retaget Walmart. Det anses vara det st?rsta e-handelsf?retaget i Indien som f?rser sina kunder med produkter som prylar, kl?der, hemtillbeh?r, b?cker och mer. Flipkart har dotterbolag som Myntra, eBay.in och Ekart Logistics, som de anv?nder f?r att leverera artiklarna.
Sp?ra ditt Flipkart
Tokopedia

Tokopedia Sp?ra Paket

Tokopedia ?r en indonesisk baserad onlinemarknad som ocks? erbjuder tekniska l?sningar till sina leverant?rer. F?rs?ljare p? Tokopedia s?ljer ett sortiment av f?rem?l som kunder kan k?pa, s?som hush?llsartiklar, mobiltelefoner, babytillbeh?r och mode. Tokopedia skiljer sig fr?n andra marknadsplatser p? grund av sina relevanta billiga och f?rhandlingsbara produkter j?mf?rt med popul?ra butiker som Lazada eller Shopee.
Sp?ra ditt Tokopedia
Mercado Libre

Mercado Libre Sp?ra Paket

Mercado Libre ?r k?nt f?r att vara det st?rsta e-handels- och fintechf?retaget i Sydamerika. Det ?r ett argentinskt f?retag som ?r baserat i Uruguay och har m?nga varum?rken och leverant?rer som s?ljer sina produkter p? hemsidan. Kunder kan handla drycker, teknik, fordonstillbeh?r, sportutrustning och m?nga andra kategorier. D?r s?ljer ?ven m?rken som Adidas, Peugeot, Phillips och Lego sina produkter.
Sp?ra ditt Mercado Libre
Myntra

Myntra Sp?ra Paket

Myntra ?r utan tvekan en av de st?rsta e-handelssajterna i Indien och anses tillgodose alla dina mode- och livsstilsbehov. Med ett brett urval av varum?rken och artiklar p? sin plattform str?var Myntra efter att ge sina kunder ?ver hela landet att handla med ett urval av de senaste och trendigaste mode- och livsstilsprodukterna i en problemfri och glad upplevelse.
Sp?ra ditt Myntra
Vova

Vova Sp?ra Paket

Vova m?rker sig som en rolig shoppingupplevelse, med relativt l?gprisprodukter tillg?ngliga f?r internationell leverans. Det ?r enkelt att sp?ra ett Vova-paket eftersom du bara beh?ver ange ditt Vova-sp?rningsnummer i s?kf?ltet p? Ship24-webbplatsen f?r att f? den senaste informationen om plats och status om ditt Vova-paket.
Sp?ra ditt Vova
Shopee

Shopee Sp?ra Paket

Shopee ?r en annan onlineplattform som l?ter k?pare f? kontakt med s?ljare av olika produkter. Shopee ?r en stor rival till Lazada eftersom det ?r verksamt i den ?stasiatiska regionen, i l?nder som Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Vietnam och Singapore. Best?llningar levereras med regionala kurirer som inkluderar ABX Express, NinjaVan, LBC Express, Black Arrow Express och Skynet.
Sp?ra ditt Shopee
SHEIN

SHEIN Sp?ra Paket

SHEIN ?r en global e-handelsplattform som lockar sina konsumenter med mode- och livsstils?terf?rs?ljare. SHEIN fokuserar fr?mst p? dammode men erbjuder ?ven herrkl?der, skor, v?skor, smycken och andra moderiktiga och trendiga f?rem?l. Med sina prisv?rda kl?der ?r m?let att konkurrera med och sl? modej?ttar som Zara, ASOS, Fashion Nova och H&M.
Sp?ra ditt SHEIN
TikTok

TikTok Sp?ra Paket

TikTok ?r en kortformad videoplattform som nyligen har expanderat till e-handelsmarknaden. TikTok kommer att till?ta varum?rken, s?ljare eller handlare att visa upp sina produkter i sj?lva appen. ?n s? l?nge ?r TikTok-butiken endast tillg?nglig i Storbritannien, vissa sydostasiatiska l?nder och USA. Med den h?r expansionen kan TikTok posera som en stor konkurrent till e-handelstitaner som Amazon eller eBay.
Sp?ra ditt TikTok
Temu

Temu Sp?ra Paket

Temu ?r en onlinemarknad baserad i Boston, USA och lanserades i september 2022 av dess moderbolag, Pinduoduo, en kinesisk e-handelsmarknad. Temu erbjuder sina nordamerikanska konsumenter produkter som leksaker, elektronik, accessoarer, kl?der, hemtillbeh?r och andra kategorier till mycket ?verkomliga priser och en snabb leveranstid. Det syftar till att m?ta v?xande onlinebutiker som SHEIN.
Sp?ra ditt Temu

Internationell kurirsp?rningskapacitet, till hands

Rekommendationer och recensioner

Recensioner fr?n v?ra n?jda paketsp?rningskunder:

     Ship24 ger mig steg-f?r-steg-uppdateringar p? alla mina e-handelsbest?llningar, oavsett om jag best?ller dem fr?n Kina eller Europa. Att veta att jag kan kontrollera statusen f?r mina paket betyder att jag vet att mitt paket inte har g?tt f?rlorat eller g?r till fel destination.

Eric Shawman
United States

     Jag brukade v?xla mellan flera sp?rningsplatser f?r internationella best?llningar men nu kan jag g?ra allt p? ett st?lle. Det ?r en enorm f?rs?kran om att jag kan f? internationell sp?rning n?r som helst, oavsett vem mitt paket hanteras av.

Joseph Rivierdi
Italy

F?retag som vi tillhandah?ller IOSS-tj?nster ?t skrev:

     Hela processen, fr?n registrering till l?pande efterlevnad, gjordes mycket enkel och okomplicerad f?r mig. Jag tycker att mallarna f?r momsdeklaration ?r mycket anv?ndbara och alla fr?gor jag har har besvarats snabbt av deras team.

Yuna Olcer

     Din webbplats var mycket mer omfattande ?n andra, och chatboxen var verkligen till hj?lp f?r att svara p? v?ra fr?gor. Det har gjort det l?ttare f?r mig att rekommendera ett f?retag att registrera sig f?r IOSS hos.

Kovaleva Sergeevna

Ship24 ?r lika med klassens b?sta support

H?r p? Ship24 ?r vi stolta ?ver v?r b?sta kundsupport i klassen. Det ?r d?rf?r vi har byggt v?r webbplats med grundliga guider, kvalitets FAQ-inneh?ll, en livechattfunktion och mer, s? all information du beh?ver finns h?r.

Hur kan jag sp?ra alla paket med Ship24?

Hur sp?rar jag ett expresspaket?

Hur sp?rar jag mitt internationella paket?

Kan jag sp?ra den exakta platsen f?r mitt paket?

Hur exakt ?r paketsp?rning?

Kan jag sp?ra mitt paket via SMS eller SMS?

Var kommer mitt paketsp?rningsnummer att finnas?

Kan jag sp?ra ett paket med mitt namn?

Hur f?r jag tillg?ng till ordersp?rning gratis?

Vilka paketsp?rningsuppdateringar kommer jag att f??

Vad ?r ett sp?rningsnummer?

?r sp?rnings-ID detsamma som sp?rningsnumret?

Kommer sp?rning av en best?llning att inneb?ra att den levereras snabbare?

Varf?r uppdateras inte mitt sp?rningsnummer?

Varf?r fungerar inte mitt sp?rningsnummer?

Varf?r kan jag inte sp?ra mitt paket?

Hur l?ng tid tar det innan ett pakets sp?rningsnummer blir sp?rbart?

Kan jag sp?ra ett paket efter adress?

Varf?r ?r mitt paket "fast i transit"?

Varf?r ?r mitt paket "ej hittat"?

Jag tror att det finns ett problem med min paketleverans, kan sp?rning hj?lpa?

Vad betyder paketsp?rningsh?ndelser?

Vilket ?r det b?sta s?ttet att f? gratis paketsp?rning?

Hur kan jag sp?ra min flygfrakt?

Genom att forts?tta samtycker du till anv?ndningen av cookies. Mer information
双色球软件